Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej zaprasza na BEZPŁATNE studia stacjonarne III stopnia (studia doktoranckie) w zakresie INFORMATYKA.
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A,
15-351 Białystok
emailwi.doktoranckie@pb.edu.pl