Studia doktoranckie na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej zaprasza na BEZPŁATNE studia stacjonarne III stopnia (studia doktoranckie) w zakresie INFORMATYKA.

Dokumenty należy nadsyłać na adres:
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45A,
15-351 Białystok
emailwi.doktoranckie@pb.edu.pl

lub 

składać osobiście w Dziekanacie WI.
Godziny przyjmowania dokumentów: w godzinach pracy Dziekanatu
pokój 121,
tel. 85-746-90-55

Ważne linki:

Zasady rekrutacji na I rok studiów – Uchwała Senatu PB
Wymagane dokumenty do rekrutacji
Harmonogram rekrutacji na rok ak. 2017/2018